Ordets magthaver

Ida Haagen Hansen

Cand. mag. og fagjournalist (DJ)
Når ordet skal til magten, gælder det ikke kun om at mestre sproget. Det gælder også om at have researchen i orden og beslutte sig klart og éntydigt for, hvad vinklen eller budskabet egentlig er. Og så være tro. Det gælder både i rene journalistiske artikler og i kommercielle tekster. Læseren kan multitaske og flagre i sin fritid, ikke i mine tekster. Med klare budskaber
og afgrænsede vinkler får læseren noget med sig, som hun kan huske. Hun bliver ikke invite-
ret til det store kolde bord, hvor de mange retter falder over hinanden og drukner i mæng-
den, men bliver budt på én velkomponeret og afstemt ret, hun husker længe efter.

Velbekomme.

Tjek ordlyden

Her kan du danne dig et indtryk af, hvilken slags tekster der kan komme fra min hånd. Jeg er emnemæssigt bredt funderet, fordi jeg selv holder af at kunne betræde hele jorden, og ikke kun være hjemme i en enkelt enklave i ét land. Se selv